SEYREK FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ PNÖMATİK TRANSPORT

  SEYREK FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ PNÖMATİK TRANSPORT Taşınacak malzemenin bir blower yardımıyla pozitif veya negatif basınç oluşturularak malzeme besleme kaynağından hedef silo,siklon veya bir bunkere taşınmasıdır. Malzeme taşınan boru hattına besleme ekipmanı olarak genelde rotary valf kullanılır, rotary valf besleme hızının kontrollü olmasını sağlar ve hatta malzeme yığılmasını engeller. Seyrek faz havalı taşıma sisteminde taşıma havası basıncı düşük fakat debi  değeri olarak  yüksek bir debiye sahiptir. Seyrek faz havalı taşıma sistemi genelde Kırılgan ve aşındırıcı olmayan,segragasyon(ayrışma) sorunu olmayan karışımlar için uygundur.   Seyrek faz havalı taşıma sistemi otomasyonunda bir kaynaktan bir hedefe transport olabileceği gibi birden fazla hedefe de transport yapılabilir, sistem üzerinden kaynak hedef seçimi yapılarak start verildiğinde sİstem tüm hattın yönlendirmesini otomatik olarak yapıp malzeme transportunu başlatır, sİstem kaynakta ve hedefteki malzeme seviyelerini sensörler yardımıyla algılayarak durması gereken anı bilir ve hattı temizleyerek duruşa geçer, kontrol ekranı veya varsa skada üzerinden sistemin tamamı izlenebilir , alarmlar görülebilir ve sistemle  ilgili zaman veya benzeri parametreler değiştirilebilir....

Devam

YOĞUN FAZ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ OTOMASYONU (DENSE PHASE PNEUMATIC TRANSPORT)

Yoğun faz  pnömatik transport sistemi adından da anlaşılacağı üzere seyrek faz havalı taşıma sisteminine göre taşıma boru hattında malzeme yoğunluğu çok daha fazla olan taşıma sistemidir,hattaki bu yoğun ürün miktarının taşınması için yüksek basıncta (ortalama 1 – 4 bar arası) hava kullanılır,malzeme taşıma hızı seyrek faz sistemlere göre yavaştır.Seyrek faz taşıma sistemlerine göre daha uzun mesafelere taşıma yapılabilir  ve taşınan malzemelerin  granülametre ve segregasyon değişimleri minimal düzeylerde kalmaktadır. Yoğun faz havalı  taşıma sistemi otomasyonumuzda çalışma prensibi genel hatlarıyla şu şekildedir;  iletimi yapılacak olan malzeme bir transporter (basınçlandırıcı kap) içine alınır, alınan malzemenin üzerine ayarlanabilen basınçta hava verilir ve içi malzeme dolu basınçlandırılmış kap çıkışındaki klape açılarak, malzeme boru hattı yardımıyla ve hedefteki siloya  gönderilir. Operatör panel üzerinden yoğun faz taşıma sistemine ait her türlü ayar imkanı vardır,taşıması yapılacak malzemenin zorluğuna göre çalışma ekranı üzerinden sisteme ait yardımcı ekipmanlar devreye sokulur veya devreden çıkartılabilir....

Devam

RECETE BAZLI DOZAJLAMA SİSTEMİ OTOMASYONU

Reçete bazlı dozajlama sistemi otomasyon projelerimizde, dozajlanacak tüm hammadde girdilerinin isimlerinin ve kodlarının saklandığı bir veri tabanı oluşturulur. Bu hammadde bilgilerinin saklandığı veri tabanı reçete oluşturma aşamasında çok önemlidir çünkü reçete oluşturma aşamasında reçete hazırlama tablosuna hammadde bilgileri ancak bu veri tablosundan transfer edilebilir başka bir kaynaktan veya başka  bir şekilde reçete hazırlama tablosuna hammadde girişi yapmak mümkün değildir. Reçete hazırlama aşamasında ilgili hammadde girdileri veri tabanından seçilerek reçete hazırlama/oluşturma tablosuna yazılır ve tüm hammadde girdileri ve dozajlanması istenilen set kg değerleri tabloya yazıldıktan sonra reçeteye isim ve kod yazılarak kayıtedilir. Kayıt etme aşamasının başında reçetenin önemli  ve girilmesi zorunlu alanların tamamı kontrol edilir eksiklik varsa eksik olan parameter  operatöre mesaj şeklinde gösterilir ve bir eksiklik yoksa reçete kayıtlı reçeteler veri tabanına eklenir. Kayıtlı receteler veri tabanından istenilen bir reçete seçilerek PLC ‘ ye yüklenir, yükleme işlemi sırasında, sistem operatörden seçili olan reçeteden kaç batch yapacağını ve reçetenin hammadde girdilerinin % kaçının dozajlanacağını soracaktır operatör ilgili anlanlara da bu bilgileri girdikten sonra reçete sisteme yüklenir ve dozajlama sistemi yüklenmiş olan reçeteye birebir uygun şeklide hammadde tartı ve dozajını geçekleştirir. Dozajı yapılan üretim sonuçlandığında, üretim raporu oluşturulur ve raporlar veri tabanına kayıtedilir.Raporda hangi hammaddeden ne kadar istenmiş ne kadar dozaj yapılmış, hatası nekadar, üretim ne zaman başlamış, ne zaman sona ermiş,toplam üretim zamanı, dozajı yapılan hammaddelerin hangi lot veya hangi parti numarasından kullanıldığı gibi birçok bilgi detaylı şekilde görülür. Reçete bazlı dozajlama sistemlerimizde batch tarzı çalışabildiği gibi müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde opsiyonel olarak sunduğumuz günlük çalışma planlarımızda vardır. Günlük çalışma planı şu şekilde işler, örneğin operatör arka arkaya 10 adet veya daha fazla sayıda farklı reçeteden değişik batch sayılarında reçeteyi sisteme yükler ve sonrasında üretimi başlatır, böylece sisteme batch sonlarında tekrar reçete yükleme yapılması gerekmez ve otomatik olarak diğer reçeteyi üretmeye başlar ve arka arkaya sıradaki reçeteleri icra ederek plan sonuna kadar sistem ilerler....

Devam

BANBURY MiKSERLER İÇİN HAMMADDE DOZAJLAMA OTOMASYONU

Banbury mikserler çeşitli toz,sıvı, doğal kauçuk ve polimer grubu hammaddeleri değişik karışım proseslerinde parçalama ve yoğurma işlemine tabi tutarak çeşitli kauçuk hamurları üretmektedir, üretilen bu hamurlarda daha sonra ekstruder makinlarında işlenerek farklı sektörler için birçok ürün elde edilmektedir. Banbury mikserler için daha doğrusu  mikserden çıkacak olan kauçuk hamuru için reçete bazlı hammadde dozajlama otomasyon alt yapımız oldukça gelişmiş aşağı yukarı tüm kauçuk firmalarına cevap verebilecek kapasitedir. Aşagıda özet olarak açıklanacak çalışmalarımız sadece ön fikir edindirmek amacıyla yazılmştır, detaylar ve ihtiyacınız olan projeler için lütfen uzman teknik personelimizle temasa geçiniz. Banbury mikserde işleme tabi tutulacak karışım 4 ana grupta toplanır; Karbon Siyahı ve Beyaz Dolgular Çeşitli karbon siyahı türleri (FEF, HAF ve benzeri) Farklı mikronize yapıda Kalsit ve benzeri beyaz dolgu maddeleri   Yağlar Aromatik ,Parafanik ve benzeri yağ türleri   Kauçuk ve Polimer girdiler Doğal kauçuk, Bütadien kauçuk,kloropen kauçuk,Nitril kauçuk ve benzeri kauçuklarla Polimer esaslı malzemeler   Kimyasal Girdiler (Mikro Girdiler) Proses kolaylaştırıcılar Aktivatörler Pişiriciler Geciktiriciler Boyalar,koku vericiler,şişiriciler Hızlandırıcılar Yumuşatıcılar Dolgu maddeleri Yaşlanma önleyiciler   Kauçuk hamuru hammadde dozaj otomasyonumuz temel olarak reçete bazlı ve batch tarzı çalışan bir dozaj sistemi olmasına karşın banbury mikser karışım prosesi için kendi içinde özelleşmiş bir reçete alt yapısı vardır, Reçete hazırlama aşamasında, ana reçete hazırlama tablosuna 4 hammade grubundaki malzemelerin tamamı istenilen miktarlarıda belirtilerek yazılır, Recete kayıt edildiğinde, sistem ana reçete yapısını farklı bir veri tabanına saklar ve sonrasında reçeteyi parçalayarak ve değiştirerek üretime uygun hale getirir.   Sistemin reçeteyi parçalaması  değişim olayı şu şekilde gerçekleşir; ilk üç grubtaki (Karbon siyahı,Yağlar,Kauçuk-Polimer girdiler) reçete verileri aynen değişmeden üretim  reçetesi kayıt alanına aktarılır, dördüncü grubtaki kimyasal girdiler dedigimiz mikro girdiler isimli hammadde grubu ana reçeteden değişime uğrayarak ve parçalanarak farklı grublara ayrılır ve ondan sonra üretim reçetesi kayıt alanında ilk üç gruptaki hammaddelerin devamına eklenir, bunun böyle olmasının sebebi mikro girdi dediğimiz bu kimyasal hammaddelerin sayısının oldukça fazla olması(yaklaşık100 farklı malzeme) ve bu malzemelerin banbury mikser karışımından önceki bir zamanda dozajlarının yapılmasının gerekliliğidir. Bu gereklilik için mikro girdi malzemeler için ayrı bir üretim alanı kurulur ve bu malzemeler burada dozajlanarak paketlenir, her pakete ana reçeteyle eşleseçek kodlar verilir, tüm bu işlemler otomatik yapılır. Sisteminin ana reçetenin yapısını değiştirip,mikro girdi malzemeleri için otomatik farklı bir reçete veri tabanı oluşturmasanın amacı bunu içindir. Mikro girdi malzemeler için yaratılan bu otomatik reçete veri tabanından, istenilen zamanda istenilen reçete seçilerek kendi üretim alanından dozajlama ve paketlemesi yapılır, banbury ne zaman üretim yapacaksa ozaman bu malzemeler ana üretime ilave edilir. Üretimin tüm tartım noktalarında otomatik kalibrasyon imkanı mevcuttur, elle hammadde yüklemesi yapılacak tüm noktalarda operatör paneller vardır, bu operatör paneller merkez PLC ile devamlı haberleşme içindedir ve o ekrandan hangi malzemeden kac kg atılacağı operatöre bildirilir,operatör yanlış miktarda malzeme atmaya kalkarsa sistem hata verir ve doğru miktarda malzeme atmasını ister, talep eden müşterilerimize bu ekranların bulunduğu istasyonlara opsiyonel olarak barkod ilaveside yapmaktayız, böylece malzemenin hem miktar kontrolünü hemde malzemenin barkodu okutularak gerçekten sistemin istediği malzemeyle eşlesmesi kontrol edilir.   Ülkemizde banbury mikser olarak genelde HF, Farrel marka veya kore, çin malı banburyler satın alınmaktadır, banburylerin kendi otomasyon panoları ve kendi yazılımları mevcuttur, Banburyler içinde kendi kontrol ekranlarından reçete girişi vardır, bu girilen reçete dozajlama sisteminden gelecek malzemelerin hangi sırayla alınacağı alınan bir hammaddenin ne kadar karışacağı veya hangi sıcaklığa kadar karışacağı,Ram kaldır,indir,temizlik posizyonları gibi komutları ve benzer birçok komutları ihtiva eden bir reçete yapısına sahiptir. Yaptığımız Dozajlama sistemimiz banbury...

Devam

MAKİNE OTOMASYONU

Yoğunlukla açık ağız veya kraft torba dolum makinaları, teneke veya varil dolum gibi sıvı dolum makinaları,bigbag dolum makinaları otomasyonu yapmaktayız. Dolum makinaları haricinde, pressler,mikserler, posizyon uygulamaları içeren makinalar veya farklı özel uygulamalar içeren ve müşterilerimizin her türlü otomasyon taleplerini değerlendirerek ihtiyaçlarına çözüm bulmaktayız. Makinaların otomasyon panoların imalatı, makina üzerine montajı ve kablolaması, programlanması ve yerinde malzemeyle devreye alınarak müşteriye teslimiz kapsamımız dahilindedir....

Devam
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12